beczka


beczka
1. Beczka śmiechu «rzecz, sytuacja komiczna, pobudzająca do śmiechu»: (...) żebyś słyszał ich rozmowę, istna beczka śmiechu, boki zrywać... Roz bezp 1998.
2. (Zacząć, spróbować itp.) z innej beczki «zmienić temat rozmowy, zmienić sposób przemawiania do kogoś, porozumiewania się z kimś»: – Odmawiacie wykonania rozkazu w obliczu wroga! – zawołał funkcyjny, ale i tak było wiadomo, że go nie posłuchamy. Po chwili zaczął z innej beczki: – Jesteście gnojki zatracone i głąby – powiedział. – Nie będę na was składał raportu, bo widzę jaka z was ciemna masa. S. Kowalewski, Okna.
Beczka bez dna zob. dno 1.
Beczka Danaid zob. Danaida.
Beczka prochu zob. proch 1.
Gnieść się, tłoczyć się itp., być stłoczonym, ściśniętym itp. jak śledzie w beczce zob. śledź 1.
Ktoś gruby jak beczka zob. gruby 7.
Łyżka, kropla dziegciu w beczce miodu zob. dziegieć.
Zjeść z kimś beczkę soli zob. zjeść 4.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • beczka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. beczkaczce; lm D. beczkaczek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wielkie naczynie w kształcie walca o dwóch dnach, bokach wypukłych lub prostych, wykonane zwykle z drewnianych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Beczka — (poln., spr. Betschka), Tonne, Flüssigkeitsmaß in Polen, = 100 Kwarty = 931/3 preußisches Maß od. 100 Litres …   Pierer's Universal-Lexikon

  • Beczka — (spr. betschka: Mehrzahl Beczki), früher Flüssigkeitsmaß in Polen, = 25 Garcy = 100 Lit …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Beczka — (spr. betschka, d.i. Tonne), älteres poln. Flüssigkeitsmaß von 100 Kwart = 100 l …   Kleines Konversations-Lexikon

  • Beczka — (Betschka), poln. Flüssigkeitsmaß, in Krakau = 68851/5, in Warschau 5041 Par. Kubikzoll …   Herders Conversations-Lexikon

  • beczka — ż III, CMs. beczkaczce; lm D. beczkaczek 1. «duże naczynie w kształcie walca o dwóch płaskich dnach, często o wypukłych ścianach z drewnianych klepek, ściśniętych obręczami, lub z blachy, przeznaczone do przechowywania płynów, ciał sypkich itp.;… …   Słownik języka polskiego

  • Beczka — Becz|ka [ bɛtʃka] die; , ...ki <aus gleichbed. poln. beczka, weitere Herkunft unsicher> [altes poln.] Flüssigkeitsmaß, Tonne (entspricht etwa 100 l) …   Das große Fremdwörterbuch

  • beczka śmiechu — {{/stl 13}}{{stl 7}} o sytuacji śmiesznej, komicznej, z której wszyscy sięśmieją : {{/stl 7}}{{stl 10}}Była beczka śmiechu, kiedy wpadła do błota. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • studnia [worek, beczka] bez dna — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} coś, co pochłania dużo pracy, wysiłku, pieniędzy, a nie przynosi zysku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ta inwestycja to worek (beczka) bez dna. Własny dom, dzieci to studnia bez dna. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gruby jak beczka [wieprz] — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} bardzo gruby {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień